[oceanwp_breadcrumb]

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (GDPR)

Στις 25/5/2018 τέθηκε σε εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός της Ε.Ε. 2016/679 για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR).  Η «EMDR Hellas Αστική Εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (Α.Φ.Μ. 997936163, ΔΟΥ: Γαλατσίου, που κατοικοεδρεύει επί της οδού Κουντουριώτη 63 Γαλάτσι, τηλ. 2106853933), εφεξής «η Εταιρία», εκπροσωπείται νόμιμα από τη Δομνίκη Βεντουράτου (Α.Φ.Μ. 028169405 τηλ 210 6853933). Οι σκοποί της Εταιρίας είναι ανθρωπιστικοί, κοινωνικοί και κοινωφελείς, χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα και περιγράφονται λεπτομερώς στο Καταστατικό της. Η Εταιρία δηλώνει ότι συμμορφώνεται προς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR και ενδεχόμενος ελληνικός εφαρμοστικός Νόμος). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς ή τηλεφωνικώς (τηλ. 6940644166) ή στέλνοντας μας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@emdr-hellas.gr   

Δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται η Εταιρία

Η Εταιρία προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μόνο έπειτα από ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων και μόνο προς την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων, νόμιμων σκοπών.  Ειδικότερα, η Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται  προσωπικά δεδομένα όπως, ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά, το ονοματεπώνυμό, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, τον Α.Φ.Μ., στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού κλπ, τα οποία έχουν παράσχει ρητώς και αυτοβούλως όσοι επιθυμούν να εγγραφούν ως μέλη ή φίλοι στην Εταιρεία ή να συνεργαστούν με αυτήν. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών εκ μέρους της Εταιρείας και κυρίως για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • Την εξυπηρέτηση και προστασία των έννομων συμφερόντων των μελών ή φίλων της Εταιρίας
  • Τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια κλπ. της Εταιρείας.
  • Να παρέχονται πληροφορίες και νέα σχετικά με εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια και γενικώς υπηρεσίες που σχετίζονται με τους σκοπούς της Εταιρείας.
  • Να πραγματοποιείται περιοδικά επικοινωνία σχετικά με νέα και ειδήσεις που αφορούν την Εταιρία, καθώς και οποιασδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με αυτήν.
  • Την πραγματοποίηση στατιστικών μετρήσεων, ερευνών και γενικώς την εκπλήρωση των επιστημονικών σκοπών της Εταιρίας, όπως αυτοί περιγράφονται στο καταστατικό της.  

Εκτίμηση κινδύνου

Η Εταιρία αξιολόγησε το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει καθώς και τον τρόπο συλλογής, χρήσης, αποθήκευσης και διάθεσης των προσωπικών δεδομένων που κατέχει και έχει ενημερώσει τις πολιτικές και τα πρότυπα ασφαλείας που χρησιμοποιεί. Η Εταιρία λαμβάνει τη μέγιστη επιμέλεια ώστε να συμμορφώνεται πλήρως και συνεχώς, επανεξετάζοντας περιοδικά και όταν αυτό απαιτείται από τις περιστάσεις τις πολιτικές και πρότυπα ασφαλείας.  

Αρχές που τηρούνται κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Η εταιρία δεσμεύεται ότι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται είναι κατάλληλα και ακριβή και περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία  για τους σκοπούς της Εταιρίας. Η επεξεργασία τους είναι απολύτως σύννομη και διάφανης και πραγματοποιείται μόνο για τους καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους καταστατικούς σκοπούς της Εταιρίας. Τα δεδομένα επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και διατηρούνται μόνο για όσο διάστημα απαιτείται για την επεξεργασία. Η Εταιρία λαμβάνει κάθε δυνατή οργανωτική και τεχνική πρόνοια για την προστασία των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία, απώλεια, καταστροφή κλπ. και για τη διατήρηση της ακεραιότητάς τους. Σε κάθε περίπτωση η εταιρία δεσμεύεται σε λογοδοσία ώστε να αποδείξει τη συμμόρφωσή της με όλες τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βάσει του GDPR.  

Άσκηση δικαιώματος έλεγχου  

Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε αναλυτικά σχετικά με τον τόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Δικαιούστε να έχετε πρόσβαση, να επεξεργάζεστε και να ενημερώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας. Μπορείτε να επιλέξετε να περιορίσετε τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν πιστεύετε ότι τυχόν πληροφορίες που διατηρούμε είναι εσφαλμένες ή ελλιπείς, επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατό και θα διορθώσουμε αμέσως οποιαδήποτε πληροφορία διαπιστώθηκε ότι είναι εσφαλμένη. Δεσμευόμαστε ότι δεν θα κοινοποιήσουμε ή διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους εκτός κι αν έχουμε τη συγκατάθεσή σας ή απαιτείται κάτι τέτοιο από το Νόμο.  Εάν επιθυμείτε αντίγραφο των πληροφοριών που σας αφορούν μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς ή στέλνοντας μας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@emdr-hellas.gr

Διαβίβαση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρία δεσμεύεται να μην προβεί σε διαβίβαση, δημοσίευση ή κοινοποίηση καθ’ οιονδήποτε τρόπο των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται του σε κανένα τρίτο. Μπορούν να διαβιβαστούν προσωπικά δεδομένα σε τρίτους μόνο εάν :

  • Η Εταιρία έχει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων τους.
  • Η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την Εταιρία καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών των υποκειμένων και μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος προς το σκοπό αυτό.
  • Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.
  • Για να ασκήσει ή να προστατεύσει η Εταιρία τα νομικά της δικαιώματα.  

Η Εταιρία δύναται να αποκαλύψει τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών σε οποιονδήποτε υπάλληλο, διοικητικό στέλεχος ή εξωτερικό συνεργάτη στο βαθμό που είναι ευλόγως απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στο παρόν. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η Εταιρία δεν θα διαθέσει προσωπικά δεδομένα σε τρίτα μέρη.  

Διεθνείς Διαβιβάσεις Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρία δύνανται να διαβιβαστούν εντός Ε.Ε. αλλά και σε τρίτες χώρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και μόνο σε πλήρη συμμόρφωση με ό, τι ο Κανονισμός και ο σχετικός Ελληνικός εκτελεστικός Νόμος ορίζει.

Υπάλληλοι και συνεργάτες  

Όλοι οι υπάλληλοι και εσωτερικοί συνεργάτες της Εταιρίας οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι απόλυτα κατηρτισμένοι στο θέμα της προστασίας και ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και ενημερώνονται περιοδικά πάνω σε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο.   

NEWSLETTER – Εγγραφή στη λίστα ενημερώσεων.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την Πολιτική Απορρήτου επικοινωνήστε απευθείας με εμάς στο τηλέφωνο 6940644166 ή να μας αποστείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@emdr-hellas.gr  

Παροχή προσωπικών δεδομένων

Για να γίνετε συνδρομητής στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) της Εταιρίας, παρέχετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email). Για ποιο σκοπό θα χρησιμοποιηθεί το email σας Η Εταιρία θα χρησιμοποιεί το email σας για να σας στέλνει το newsletter της, το οποίο περιέχει μεταξύ άλλων τα εταιρικά νέα, καθώς και πληροφορίες σχετικά με παρεχόμενες υπηρεσίες και ειδικές προσφορές.

Παροχή συγκατάθεσης

Με τη παροχή του email σας παρέχετε ταυτόχρονα τη συγκατάθεσή σας στο να λαμβάνετε το newsletter. Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας αποστέλλοντάς μας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@emdr-hellas.gr Η Εταιρία θα συνεχίσει να σας στέλνει το newsletter για όσο χρονικό διάστημα η συγκατάθεσή σας δεν έχει ανακληθεί. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, πρέπει οι γονείς/κηδεμόνες σας να παράσχουν την αναγκαία εκ του Νόμου συγκατάθεση.

Διατήρηση/Αποθήκευση του email σας

Το email σας θα αποθηκευτεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρεί η Εταιρία και δεν θα αποσταλεί σε οποιονδήποτε τρίτο, δεν θα κοινολογηθεί σε άλλους αποδέκτες, ούτε θα διαβιβαστεί εκτός Ελλάδος χωρίς τη ρητή σας συγκατάθεση. Το email σας διατηρείται για όσο χρόνο δεν έχει ανακληθεί η συγκατάθεσή σας.

Τα δικαιώματα σας

Με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, εναντίωσης, διαγραφής και λήψης αντιγράφου (φορητότητας) των δεδομένων που τηρεί η Εταιρία, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου του ιστοτόπου. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό ή και διακοπή της επεξεργασίας. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αποστέλλοντάς μας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@emdr-hellas.gr

Δικαίωμα καταγγελίας

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, σας παρέχεται δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). 

Close Menu