Τι είναι το EMDR;
Εκπαίδευση & Πιστοποίηση
Εγγραφή Μέλους

Γνωρίστε την μέθοδο EMDR

Δείτε τα κριτήρια εκπαίδευσης & πιστοποίησης

Δείτε τα κριτήρια εγγραφής μέλους

loading...

H EMDR – Hellas που εξειδικεύεται στις περιπτώσεις ψυχικού τραύματος και αντιμετώπισης κρίσεων από δύσκολα γεγονότα ζωής,
είναι Αναγνωρισμένος Μη Κερδοσκοπικός Εκπρόσωπος της Ψυχοθεραπευτικής Μεθόδου EMDR στην Ελλάδα και μέλος της EMDR EUROPE.

Back to top