Κριτήρια για το Eυρωπαϊκό Πιστοποιητικό Θεραπευτή EMDR

(ΕΜDR - Europe accredited Practitioner)


Τα κριτήρια της EMDR-Hellas ακολουθούν και είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της EMDR-Europe Association.

 

  • O υποψήφιος είναι τακτικό μέλος της Εθνικής Επιστημονικής Οργάνωσης EMDR-Hellas, του μόνου αναγνωρισμένου από την EMDR-Europe επιστημονικού αντιπροσώπου της μεθόδου EMDR στη χώρα μας.
  • Εχει ήδη τουλάχιστο 2 χρόνια ψυχοθεραπευτική εμπειρία.
  • Έχει ολοκληρώσει Πιστοποιημένη από την EMDR-Europe εκπαίδευση "EMDR" (Επίπεδο Ι και ΙΙ ή Μέρος 1, 2 & 3).
  • Ο υποψήφιος έχει διεξάγει τουλάχιστον 50 συνεδρίες με τη μέθοδο EMDR με τουλάχιστον 25 θεραπευόμενους. Οι συνεδρίες αυτές είναι καταγεγραμμένες από τον υποψήφιο και υπόκεινται στον έλεγχο ενός «Πιστοποιημένου EMDR-Europe Eπόπτη», ο οποίος και τις προσυπογράφει (σύμφωνα με το σχετικό έντυπο που μπορείτε να κατεβάσετε εδώ).


Ο υποψήφιος καταθέτει το ευρωπαϊκό έντυπο υποβολής, με το οποίο ο πιστοποιημένος επόπτης του βεβαιώνει τα εξής:

  • Εποπτικές ώρες: όσες απαιτούνται ώστε ο υποψήφιος να επιδείξει επαρκή ικανότητα στα τμήματα Α, Β, & Γ του πλαισίου επάρκειας δεξιοτήτων. Υπολογίζεται ότι για αυτό απαιτούνται τουλάχιστον 20 ώρες εποπτείας από «Πιστοποιημένο EMDR –Europe Επόπτη».
  • Προσκομίζει μια βιντεοσκοπημένη συνεδρία EMDR (φάσεις 3-8) ή διεξάγει μια συνεδρία EMDR παρουσία του επόπτη του. Ο επόπτης θα πρέπει να αξιολογήσει τη συνεδρία με βάση τα επίσημα κριτήρια της EMDR-Europe (κατεβάστε σχετικό έντυπο αξιολόγησης εδώ)
  • Απαιτούνται δύο συστατικές επιστολές. Μία από τον EMDR Europe Πιστοποιημένο Επόπτη, και μία από ένα δεύτερο πρόσωπο το οποίο μπορεί να σχολιάσει θετικά τον επαγγελματισμό και το ήθος του υποψηφίου.
  • Το πιστοποιητικό ισχύει για 5 έτη από την έκδοσή του και ανανεώνεται κατόπιν βεβαιωμένης και πιστοποιημένης μετεκπαίδευσης ή εποπτείας στο EMDR διαρκείας τουλάχιστον 20 ωρών. Εαν δεν ανανεωθεί χάνει την ισχύ του. Επίσης παύει να ισχύει εφόσον ο πιστοποιημένος θεραπευτής πάψει να είναι μέλος της EMDR-Hellas και θα πρέπει να επιστραφεί σε αυτήν.
  • Το πιστοποιητικό δύναται να ανακληθεί μετά από απόφαση του Δ.Σ. της EMDR-Hellas σε περίπτωση αποδεδειγμένης αντιδεολογικής συμπεριφοράς του θεραπευτή.

 

Η αίτηση του υποψηφίου θα πρέπει να συνοδεύεται από το αντίτιμο διαδικασίας πιστοποίησης θεραπευτή (50 ευρώ).